Papu Design Oy Yhtiökokous 2020

KUTSU PAPU DESIGN OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 27.5.2020 KLO 17:00

Papu Design Oy:n yhtiökokous pidetään webinaarina 27.5.2020 kello 17:00 alkaen. Osakkeenomistajille lähetetään kutsu ja ohjeet ilmoittautumiseen myös sähköpostitse. Kokouksessa käydään läpi katsaus vuodesta 2019 sekä kurkataan tulevaan eli vuosiin 2020 ja 2021.

PAPU DESIGN OY, YHTIÖKOKOUKSEN 2019 KOKOUSAGENDA 27.5.2020 KLO 17:00

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 
 6. Vuoden 2019 tilinpäätös, puheenjohtajan terveiset ja toimitusjohtajan katsaus 
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Taseen osoittaman voiton / tappion käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 12. Hallituksen jäsenten valitseminen
 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 14. Tilintarkastajan valinta
 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamisesta yhtiön avainhenkilöille
 17. Kokouksen päättäminen