Papu Design Oy Yhtiökokous 2021

KUTSU PAPU DESIGN OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 18.5.2021 KLO 17:00

 

Vallitsevasta Covid19-pandemiasta johtuen Papu Design Oy:n yhtiökokous pidetään webinaarina 18.5.2021 kello 17.00 alkaen. Kokouksessa käydään läpi katsaus vuodesta 2020 sekä kurkataan tulevaan. 
 
A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
 
2. Kokouksen järjestäytyminen
 
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 
6. Puheenjohtajan terveiset ja toimitusjohtajan katsaus
 
7. Vuoden 2020 tilinpäätös ja tilinpäätöksen vahvistaminen
 
8. Taseen osoittaman voiton / tappion käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
 
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
  
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 
12. Hallituksen jäsenten valitseminen

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 
14. Tilintarkastajan valinta
 
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista
   
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamisesta yhtiön avainhenkilöille
 
17. Kokouksen päättäminen
 
B Yhtiökokousasiakirjat
 
Tilinpäätöstiedot ovat nähtävillä yhtiökokouksessa, ja ne sekä yhtiökokouksessa käsiteltävät materiaalit lähetetään osakkeenomistajalle erikseen pyydettäessä.
 
C Ohjeita kokoukseen osallistujille                    
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5.5.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Mikäli osakkeesi ovat kirjattu arvo-osuustilille, ne ovat myös merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon ja sinulla on oikeus osallistua kokoukseen.


Ilmoittautumislinkki lähetetään viimeistään 3.5.2021. Kaikkien yhtiökokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien tulee ilmoittautua kokoukseen linkin kautta viimeistään 11.5.2021. Fyysiseen kokoukseen Väestöliiton tiloissa osoitteessa Kalevankatu 16, Helsinki, osallistuvat vain hallituksen puheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja sekä webinaarin tekninen tuki.

 

Papu Design Oy
Hallitus


/////////////////////////////////////////This invitation is for the shareholders of Papu Design Oy, to the shareholders meeting to be held on May 18th, 2021 starting from 17:00. The meeting will be held as a webinar. Due to the current Covid-19 pandemia, the Shareholder´s Meeting of Papu Design Oy will be held as a webinar. The meeting will look at the
review from 2020, as well as the upcoming years.
 

A  Matters on the agenda of the shareholder’s meeting to be held on May 18th 2021 at 17:00


1. Opening of the meeting

2. Calling the meeting to order

3. Election of persons to scrutinize the minutes and supervise the counting of votes

4. Recording the legality of the meeting

5. Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes

6. Greetings from the Chairman of the board and review for the year 2020 by the CEO

7. Presentation of the annual accounts and adoption of annual accounts

8. Resolution on the use of the profit shown on the balance sheet and the payment of dividend

9. Resolution on the discharge of the members of the board of directors and the CEO from liability

10. Resolution on the remuneration of the members of the board of directors

11. Resolution on the number of members of the board of directors

12. Election of members of the board of directors

13. Resolution on the remuneration of the auditor

14. Election of the auditor

15. Authorizing the Board of Directors to decide on share issues 

16. Authorization of the Board of Directors to resolve upon an issuance of option rights and other special rights to the key persons of the Company

17. Closing of the meeting


 
B Documents of the shareholder’s meeting
The annual reports and materials of the meeting will be sent to shareholders by request.
 
C Instruction for the participants in the shareholder’s meeting
The shareholder whose shares are subscripted to share register before 5th of May 2021 run by Euroclear Finland Oy has the right to participate and vote in the shareholder’s meeting.The registration link will be sent latest on 3.5.2021. If attending, please register through the link before 11th of May 2021. The actual meeting place will be at
Väestöliitto, Kalevankatu 16, Helsinki but only the Chairman of the board, the Chairman of the Shareholder’s Meeting, CEO and technical personel will attend the physical meeting.

For more information, please contact shareholders@papustories.com

Papu Design Oy
Board of Directors